Číselné kódy života – barvy naší duše

Číselné kódy života – barvy naší duše

1. Můžeme s jejích pomocí odhalit, jaký je vlastně náš partner doopravdy, jak jsme schopni si porozumět a čím se vzájemně ovlivňujeme. Také jak se k němu chovat, aby nám to spolu klapalo.

2. Můžeme zjistit, jestli jsou naši přátelé opravdu takoví, jaké je známe a za jaké je pokládáme.

3. Můžeme zjistit spolehlivost a pracovní předpoklady svých spolupracovníků.

4. Můžeme odhalit talenty a schopnosti svého dítěte a díky tomu ho do budoucna dobře směrovat tak, aby se cítilo využité.

5. Můžeme zjistit, zda je náš obchodní partner vhodný pro náš obchodní záměr.

6. Můžeme zjistit příčinu svých osobních problémů.

7. Můžeme zjistit, jaký je náš nadřízený či podřízený, a jak se k němu máme nejlépe chovat, abychom předešli konfliktním situacím.

8. Můžeme zjistit své dispozice k různým onemocněním a dopředu tak preventivně předcházet zdravotním komplikacím.

Co nám může prozradit číslo jednací dotazníku, SPZ auta, číslo bankovního konta a PIN karty, číslo popisné vašeho domova a vaše telefonní číslo?

Řeč čísel

Co jednotlivá čísla symbolizují? S čím bývají spojována?

1 – Jednička vyjadřuje prapůvod všech věcí. Je číslicí vítězů.

2 – Ženský princip

3 – Mužský princip, dokonalost, symbolizuje Trojici boží, tři ctnosti – Víru, Naději a Lásku, tři krále jdoucí do Betléma, ale též trojrozměrný svět a tři stránky lidské existence – hmotnou, rozumovou a citovou.

4 – Znamená čtyři rozpoutané přírodní živly – oheň, vodu, vzduch a zemi – a jimi způsobené katastrofy. Takový je i počet jezdců z Apokalypsy.

5 – Číslo talentu a vědění, pentagram

6 – Hexagram, je číslem splněné touhy, pokoje a sklizně.

7 – Číslo úplnosti, dokonalosti. Sedm divů světa, sedm trpaslíků – sedm rohů bestie, kniha se sedmi pečetěmi z Apokalypsy. Sedm dní trvalo stvoření světa, s magickou sedmičkou se setkáváme v pohádkách a pověstech.

8 – Magické číslo – je složeno ze dvou kruhů (kruh je magický symbol). Značí přírodní rovnováhu

9 – Mystické číslo složené ze tří trojek, Řekové měli devět měsíců. Symbol zrození a pralátky.

10 – Symbol dokonalosti, skládá se ze čtyř základních čísel (1+2+3+4=10)

11 – Symbol hříchu, protože překračuje Desatero přikázání

12 – Šťastné číslo – dvanáct apoštolů, dvanáct znaků ve zvířetníku, číslo tuctu (úplnost). Dvanáctiúhelník měl nezastupitelnou roli ve znacích mágů.

13 – Nejobávanější nešťastné číslo, při Poslední večeři Páně bylo 13 osob, v tarotu je třináctka kartou smrti a číslo 666 je zmíněno v 13. kapitole Zjevení sv. Jana. Strach z tohoto čísla má i název – triskaidekafobie. Šťastné číslo je kabale, v Egyptě a u Mayů. Často se objevuje v literatuře.

14 – Čtrnáctka je celkem příznivým číslem, neboť sestává ze dvou sedmiček.

15 – Patnáctka je spojkou života a smrti, dne a noci. Symbolizuje proměnlivost a nestálost. Nejstarší magický čtverec čínských mágů, složený ze základních devíti čísel, dává vždy při součtu svislých, vodorovných i příčných řad číslo patnáct.

16 – Šestnáctka je číslicí nedostatku, bídy a nouze.

17 – Nešťastné číslo – především v Itálii

18 – Osmnáctka v sobě skrývá nepříjemnosti, starosti a nemoci.

23 – Třiadvacítka je číslem věčnosti.

40 – Čtyřicítka je v Orientu pokládána za symbol pokuty a trestu uloženého vyšší mocí.

108 – Svaté číslo buddhistů

 významy čísel


Tyto významy počítají s tím, že se z čísel dají skládat dvojice, které se vzájemně doplňují (tedy jsou významově opačná) tak, aby dohromady vytvořily číslo 9, tedy symbol celistvosti. Tyto dvojice tedy jsou:

1 + 8

2 + 7

3 + 6

4 + 5

Přesnější významy číslic budou napsány níže, zde je příklad pro dvojici 1 a 8.

Číslo 1 je symbolem např. setby, začátků a nápadu.
Číslo 8 je symbolem sklizně, zakončení, realizace.

Dáme-li si to dohromady, tak

setba (1) + sklizeň (8) = celistvost (9)
začátky (1) + zakončení (8) = celistvost (9)
nápad (1) + realizace (8) = celistvost (9)

Podobně bychom mohli najít souvislosti mezi dalšími jmenovanými dvojicemi číslic.

Významy zde mají pouze číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

Nyní významy jednotlivých čísel podle této myšlenky:

Číslo 1

Hlavní význam: SETBA
Symbolizuje svět: tělesný, země (kořeny)
Podstata: hmota, energie, (pupek)
Vlastnosti: start, individualita, samostatnost, příprava, podnikavost, touha, přání, aktivita, otec, muž, sport, boj, soutěž, egoismus, energie, nápad, začátky, nezávislost, průkopník, iniciátor, vůdce, odvaha
Planeta: Slunce
Filozofie: sebevytváření

Číslo 2

Hlavní význam: SDÍLENÍ
Symbolizuje svět: psychický, člověk (prostor)
Podstata: emoce, city, (srdce)
Vlastnosti: primární citové potřeby, zdraví – duševní, vyčkávání, domov, rodina, matka, žena, sdílení, podporování, kompromis, opozice, pasivita, reakce, měkkost, okolí, druzí, bezpečí, vnímavost, takt, diplomacie
Planeta: Luna
Filozofie: spolupráce

Číslo 3

Hlavní význam: TVORBA
Symbolizuje svět: mentální, nebe (vesmír)
Podstata: myšlenky, představy, (3. oko)
Vlastnosti: představy, záměr, konstruktivnost, plodnost, klíčení, tvůrčí vyjádření, radost, zábava, projevení se, rozhodnutí, následování, osobitost, potěšení, plánování, projekty, zájmy, oslava, smích
Planeta: Mars
Filozofie: záměr

Číslo 4

Hlavní význam: PRÁCE
Symbolizuje svět: tělesný, země (kořeny)
Podstata: hmota, energie, (pupek)
Vlastnosti: práce, zdraví – tělesné, každodennost a povinnosti, dům, bydlení, zázemí, stereotyp, cvičení, sex, praktičnost, nuda, zakořeněnost, stabilita, zakotvení, pouto, základna, detaily
Planeta: Merkur
Filozofie: svépomoc

Číslo 5

Hlavní význam: SVOBODA
Symbolizuje svět: psychický, člověk (prostor)
Podstata: emoce, city, (srdce)
Vlastnosti: vytváření prostoru, svoboda, změna, osvobození od pout, zvednutí kotvy, hledání cesty, expanze možností, cestování, nevšednost, dobrodružství, rozšíření hranic, pružnost
Planeta: Jupiter
Filozofie: zpřítomnění

Číslo 6

Hlavní význam: LÁSKA
Symbolizuje svět: mentální, nebe (vesmír)
Podstata: myšlenky, představy, (3. oko)
Vlastnosti: potřeba milovat a být milován, zrcadlit se v druhých, odezva, projekce a reflexe, pohoda, harmonie, soulad, krása, obdiv, přitažlivost, dopřávat si, blahobyt, partnerství
Planeta: Venuše
Filozofie: projekce

Číslo 7

Hlavní význam: DISCIPLÍNA
Symbolizuje svět: tělesný, země (kořeny)
Podstata: hmota, energie, (pupek)
Vlastnosti: sebeomezení, řád, askeze, odmítnutí, překonávat překážky, zocelit se, být pevný, přísný, tvrdý. Samota, karma, chránit se, bariéra mezi já a okolím, spirituelní pomoc, hledání smyslu, introspekce
Planeta: Saturn
Filozofie: zodpovědnost

Číslo 8

Hlavní význam: SKLIZEŇ
Symbolizuje svět: psychický, člověk (prostor)
Podstata: emoce, city, (srdce)
Vlastnosti: sklizeň plodů, dosažení, úspěch, realizace, zakončení, vyřešení, naplnění, u cíle, citové nebo hmotné obohacení, peníze, obchodování, organizace, prosperita, ctižádost, hojnost, úroda
Planeta: Uran
Filozofie: realizace

Číslo 9

Hlavní význam: CELISTVOST
Symbolizuje svět: mentální, nebe (vesmír)
Podstata: myšlenky, představy, (3. oko)
Vlastnosti: odpočinek, únava, slabost fyzická, málo energie, očista, zbavit se něčeho, odevzdání, odchod, rekapitulace, konec cyklu a příprava na nový, sjednocení, úklid, transcendence, vděčnost, Bůh, odpuštění
Planeta: Neptun
Filozofie: transcendence

Jaroslava Matúšová
Nabízím propojení jesenické přírody s prožitkem tvoření. Chvíle pohody na chalupě, v srdci Jeseníků, kde se člověk na malou chvíli odpoutá od životního shonu a užije si volný čas. Pozná nové lidi, sdílí okamžiky, zážitky. Můj příběh si přečtěte tady >>